MVM Panna maharishi mahesh yogi Maharishi Vidya Mandir Logo

Scope & Reach

4.045

ACRES LAND

381

STUDENTS

28

TOTAL STAFF

2001

ESTABLISHED IN YEAR

Contact Us

Maharishi Vidya Mandir
Padikheda Road,
Village Janakpur, District - Panna
Panna (488001) - Madhya Pradesh
: 07732 - 253769
  : 9425146005
: 07732 - 253769
: mvmpanna@mssmail.org